Bienvenido / Welcome
Xunta de Galicia UniĆ³n Europea Inega Xacobeo 21 Galicia

Convocatoria de Subvencións do Instituto Enerxético de Galicia a
proxectos de Aforro e Eficiencia Enerxética nos sectores
industria e servizos ano 2021-2022

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir unha economía mais limpa e sostible
Unha maneira de facer Europa